REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW. BLUEGSM.PL

1. Właścicielem Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem http://www.bluegsm.pl  zwanego w dalszej części niniejszego regulaminu Sklepem jest MarketGSM Robert Urbański Michał Urbański SPÓŁKA CYWILNA z siedzibą w Krakowie ul.Olszyny 11 , 31-463 Kraków.
2. Nabywca (Klient): Klientem może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

Procedura składania, weryfikacji i obsługi zamówień

1. Wszystkie towary znajdujące się w ofercie sklepu są towarami fabrycznie nowymi. Część towarów objęta jest gwarancją udzieloną przez producenta.
2. Ceny towarów są cenami brutto (zawierającymi podatek VAT) i podawana są w złotych polskich. Cena podana przy towarze jest ceną wiążącą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
Na stronie internetowej BLUEGSM wskazane są koszty przesyłki towaru. Koszt przesyłki jest doliczany do ceny towaru i uiszczany łącznie z ceną towaru.
3. Zamówienia w Sklepie BLUEGSM można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 16.00, w soboty oraz w niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu złożenia zamówienia.
4. Klient składa zamówienie przez stronę internetową sklepu -www.bluegsm.pl

W wyjątkowych przypadkach, po uzgodnieniu z BLUEGSM, dopuszcza się złożenie zamówienia drogą elektroniczną (e-mail) lub telefoniczną. Do realizacji przyjmowane są tylko zamówienia potwierdzone przez Klienta. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w chwili otrzymania przez BLUEGSM potwierdzenia zamówienia dokonanego przez Klienta. Konsultant BLUEGSM ma prawo skontaktować się z Klientem telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu dodatkowego potwierdzenia zamówienia lub uzgodnienia dalszych szczegółów realizacji transakcji.

BLUEGSM zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia w sytuacji powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do wypłacalności Klienta, prawdziwości i poprawności danych teleadresowych podanych przez Klienta, zdolności Klienta do zwierania umów zgodnie z prawem cywilnym. Do skutecznego anulowania przez BLUEGSM zamówienia z przyczyn powyżej wskazanych wystarczającym jest powiadomienie Klienta drogą elektroniczną z podaniem przyczyny odstąpienia.

BLUEGSM zastrzega sobie także możliwość anulowania zamówienia w przypadku braku możliwości kontaktu z Klientem. Anulowanie zamówienia przez BLUEGSM z przyczyn powyżej wskazanych nie rodzi żadnych roszczeń majątkowych po stronie Klienta.
5. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność towaru w magazynie lub u dostawcy sklepu internetowego. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient informowany jest o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenia czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
Do sprzedaży promocyjnej przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.
6. Zmiana lub anulowanie zamówienia możliwa jest do chwili wysłania zamówienia. Zmiana zamówienia następuje jedynie w zakresie aktualnej oferty BLUEGSM. W celu zmiany lub anulowania zamówienia należy wysłać e-mail na adres: sklep@bluegsm.pl z podaniem numeru id zamówienia, którego zmiana dotyczy i wskazaniem zamian.
Klient nie może zmienić jak również anulować zamówienia, które zostało już wysłane.
Warunkiem realizacji zmienionego zamówienia jest dostępność towaru w magazynie lub u dostawcy sklepu.
W przypadku niedostępności części towarów objętych zmienionym zamówieniem Klient informowany jest o dostępności towaru i podejmuje decyzję o sposobie realizacji zmienionego zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenia czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

7.Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego [nazwa sklepu] przysługuje – na podstawie przepisów prawa –prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru (usługi), bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej.

Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres:

BlueGsm

ul. Olszyny 11

31-463 Kraków                              

e-mail:sklep@bluegsm.pl

Termin:

Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany powyżej.

Zwrot świadczeń:

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:

BlueGsm

ul. Olszyny 11

31-463 Kraków

Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez MarketGSM Robert Urbański Michał Urbański SPÓŁKA CYWILNA świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta.

Dostawa towarów oraz formy płatności

1.Zamówione towary dostarczane są do Klienta za pośrednictwem : Poczta Polska S.A ,kurier GLS oraz paczkomaty Inpost.
2. Do każdego wysyłanego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT, które dostarczane są wraz z zamówionymi towarami. 

Gotówka przy odbiorze towaru - należność pobiera listonosz lub kurier. W tym przypadku do ceny towaru doliczany jest koszt przesyłki w wysokości 16,00 zł (pobranie priorytetowe Poczta Polska S.A) lub 20,00 zł pobranie kurierskie GLS ,gdy Klient wybierze przesyłkę za pobraniem.
Przelew na konto bankowe BLUEGSM - towar zostaje wysłany po wpływie należności na konto. W tym przypadku do ceny towaru doliczany jest koszt przesyłki w zależności od wybranej formy wysyłki i operatora pocztowego.

Poczta Polska S.A - list polecony ekonomiczny 8,00 zł , list polecony priorytetowy 9,90 zł

Przesyłka kurierska GLS - 16,00 zł

Paczkomaty Inpost - 9,50 zł

Dostawa realizowana jest za pośrednictwem:

Firmy Inpost: 2 dni robocze – czas dostawy maksymalnie 48 godziny robocze;
Firmy kurierskiej: 1 dzień roboczy – czas dostawy maksymalnie 24 godziny robocze;
Poczty Polskiej:czas dostawy maksymalnie 2-5 dni robocze.
Realizacja zamówienia w sklepie internetowym wynosi maksymalnie 1-2 dni robocze liczone od momentu złożenia zamówienia.
Do tego czasu należy dodać czas przewoźnika, który jest podany powyżej.

Dostawy zamówionych towarów realizowane są wyłącznie na terenie Polski. Okres oczekiwania na przesyłkę uzależniony jest od wyboru operatora.

Nie ma możliwości wyboru godziny dostarczenia przesyłki.

Procedura gwarancyjna, obsługa zwrotów

1. Część towarów oferowanych w sklepie internetowym posiada gwarancje. Okres gwarancji zależy do producenta. W przypadku awarii lub wady reklamowany towar należy odesłać w sposób zabezpieczony przed jego zniszczeniem na adres sklepu. Do przesyłki należy dołączyć krótką informację o usterce. Przesyłki odesłane za tzw. pobraniem nie będą przyjmowanie.
Warunkiem uznania reklamacji jest nienaruszony stan plomby gwarancyjnej.

Reklamacji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne powstałe z przyczyn leżących po stronie Klienta.

Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@bluegsm.pl.
MarketGSM Robert Urbański Michał Urbański SPÓŁKA CYWILNA zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
Po uwzględnieniu reklamacji uszkodzony towar zostaje wymieniony na inny tego samego rodzaju, lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa, BLUEGSM zwraca Klientowi równowartość ceny towaru lub oferuje mu inny dostępny w sklepie towar w zależności od wyboru Klienta. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji towar odsyłany jest na adres Klienta na jego koszt.

Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itp.) nie są podstawą reklamacji zakupionego towaru. 

Wszystkie wymienione nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i są zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. 

W sprawie reklamacji należy kontaktować się na adres: sklep@bluegsm.pl

Polityka prywatności

Administratorem Państwa danyuch osobowych jest MarketGSM Robert Urbański Michał Urbański SPÓŁKA CYWILNA z siedzibą ul. Olszyny 11, 31-463 Kraków
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późn. zm.).

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania

danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy BLUEGSM,

prowadzony pod www.bluegsm.pl (dalej zwaną Witryną) przez MarketGSM Robert Urbański Michał Urbański SPÓŁKA CYWILNA z siedzibą w Krakowie ul. Olszyny 11, 31-463 Kraków, (dalej zwanego Sklepem Internetowym).

Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa

prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i

dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

Sklep internetowy, zgodnie z wymogami prawa, zarejestrował zbiór danych osobowych w

rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 

Jakie dane zbiera sklep internetowy w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny?

Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych

zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny.

Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na

Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z

Witryny i Sklepu Internetowego. Wykorzystywane przez sklep internetowy pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały.
Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login,co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny.

Sklep internetowy wykorzystuje poniżej wymienione pliki cookie w następujących celach:

 

Wykorzystujemy następujące pliki cookie:

 

  • Cookies niezbędne do prawidłowego działania Serwisu, logowania oraz nawigowania po Serwisie, dokonywania zakupów oraz pobierania z Serwisu zakupionych plików. Bez ich zapisania na Państwa urządzeniu korzystanie ze Serwisu jest niemożliwe;

  • Cookies zapewniające bezpieczeństwo transakcji dokonywanych w obrębie Serwisu. Brak tych plików uniemożliwi bezpieczne dokonanie transakcji;

  • Cookies funkcjonalne - pliki umożliwiające zapamiętanie Pani/Pana ustawień i preferencji. Dzięki zapisaniu tych plików na Pańśtwa urządzeniu m. in. nie będą musieli Państwo każdorazowo wpisywać loginu i hasła, zostaną Państwu wyświetlone produkty dostosowane do Państwa zainteresowań itp.;

W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe plik cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

Obok plików cookies sklep internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę.

Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać

tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web Bacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam.
Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny.
Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi.

Jakie dane zbiera sklep internetowy podczas rejestracji i dokonywania zakupów?

Sklep internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem

Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejstracji na Witrynie.

1) nazwisko i imię,

2) adres zameldowania na pobyt stały,

3) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania,

4) adres poczty elektronicznej,

5) numer telefonu.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Witryny.

Przysługuje Państwo prowo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo żadnia zmiany,zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem sklep@bluegsm.pl

W celu realizacji umowy sklep internetowy może udosępnić zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów: poczcie i firmom kurierskim,biuru rachunkowemu,firmom hostingowym,operatorom systemu płatności,dostawcą oprogramowania biznesowego.
W takich wypadkach ilość przekazywancyh danych ogranicznona jest do wymaganego minimum.
Ponadto, podane przez Państwa informacjie mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Postanowienia końcowe

1.Klient jest związany niniejszym Regulaminem od chwili dokonania zamówienia lub zlecenia. Zastosowanie innych umów jest niedopuszczalne nawet w przypadku przesłania ich przez klienta wraz z zamówieniem.

2.Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Tutaj w każdej chwili można zapoznać się z Ogólnymi Warunkami (regulamin sprzedaży) http://www.bluegsm.pl/content/3-regulamin
Wcześniejsze zamówienia mogą Państwo zobaczyć w ramach konta, po zalogowaniu.

3.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne
właściwe przepisy prawa polskiego

 


Sklep internetowy BLUEGSM


Sklep internetowy BLUEGSM to wyjątkowe miejsce na wirtualnej mapie za pośrednictwem, którego w prosty sposób złożysz zamówienie na akcesoria gsm. Niezwykle szerokie spektrum wyboru sprawi, że każdy jest w stanie dopasować idealny dla siebie wariant. Jesteśmy firmą skoncentrowaną na rozwój, a naszym odbiorcom pragniemy zaoferować wyłącznie najlepsze i sprawdzone rozwiązania, dzięki czemu korzystanie z urządzeń mobilnych stanie się jeszcze bardziej wygodniejsze. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w branży, co z kolei ma znaczący wpływ na jakość świadczonych usług. Potwierdzeniem profesjonalnych działań są niewątpliwie liczne, pozytywne opinie od dotychczasowych klientów, którzy zdecydowali się na współpracę z nami. Na bieżąco śledzimy zmieniające się trendy wprowadzając do asortymentu akcesoria gsm wzbudzające zainteresowanie użytkowników. Tylko u nas odnajdziesz tak ogromny zestaw różnego typu pokrowców na smartfony, o jakie trudno gdziekolwiek indziej. Cenisz sobie komfort robienia zakupów? W takim razie wybór sklepu online BLUEGSM będzie znakomitą decyzją. Polecamy etui do telefonów charakteryzujące się świetną jakością, co z całą pewnością docenią wymagające osoby. Regularnie wprowadzamy nowe kolekcje wśród, których nie brakuje jedynych w swoim rodzaju modeli pokrowców skutecznie chroniących przed uszkodzeniami mechanicznymi, zabrudzeniami czy też zarysowaniami. Jesteśmy przekonani, że mnogość dostępnych etui w bogatej tonacji kolorystycznej stanie się kolejnym argumentem przemawiającym za tym, aby złożyć zamówienie. Dedykowany futerał o wyprofilowanych kształtach i ciekawej strukturze to absolutnie must have dla właścicieli smartfonów. Tylko i wyłącznie od twojej decyzji zależy, kiedy dokonasz zakupu bez konieczności wychodzenia z domu i tracenia czasu na żmudne poszukiwania w stacjonarnych salonach. Ponadto konkurencyjne ceny na akcesoria gsm (etui, ładowarki, głośniki, kable usb, baterie, uchwyty samochodowe, zestawy głośnomówiące i wiele, wiele innych) sprawiają, że nasi klienci chętnie składają zamówienia i tym samym polecają ofertę BLUEGSM swoim znajomym, co wzbudza w nas duży entuzjazm. Mając na uwadze jak największe zadowolenie z całego procesu zakupowego zapewniamy kompleksową obsługę. Kiedy tylko nasuną się jakiekolwiek wątpliwości bądź też dodatkowe pytania o konkretne etui na telefon bądź też pozostałe akcesoria gsm , zespół kompetentnych pracowników chętnie służy fachowym doradztwem i pomocą. Starannie dbamy o to, aby asortyment sklepu online BLUEGSM był atrakcyjne pod każdym względem, o czym możesz przekonać się już teraz przeglądając liczne propozycje. Zwracasz uwagę na oryginalny design, precyzję wykonania i praktyczność względem wykorzystania określonych akcesoriów? Nie zwlekaj i sprawdź, co przygotowaliśmy dla ciebie w aktualnej ofercie!

BlueGsm